Solar Power Performance Monitoring

Solar Power Performance Monitoring – Corrected Performance Ratio
Blue Solar Solution Co., Ltd.

Performance Monitoring สำคัญกับคนทำ Farm แสงอาทิตย์ยังไง?
หลายท่านคงมองว่า Solar Farm เป็นการลงทุนแบบเสือนอนกิน เนื่องจาก Solar Cell นั้น เป็นแหล่งกำเนิกไฟฟ้าที่ไม่มี Moving Part เท่าไหร่ ไม่เหมือนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ Turbine เพราะฉะนั้น การลงทุนใน Solar Farm เป็นเหมือนการลงทุนครั้งเดียว แล้วเก็บเกี่ยวกำไรนิ่งๆไปทุกเดือน ไม่ต้องดูแลอะไรมาก ไม่ต้องซื้อวัตถุดิบแบบโรงไฟฟ้าถ่านหิน แสงแดดนั้นก็ได้มาฟรีๆ 
ที่กล่าวมาก็มีส่วนถูก ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการ Operate แต่ก็ไม่ใช่ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เลยซะทีเดียว ศัตรู ของ Solar Farm ยังคงมีอยู่รอบตัว เช่น ฟ้าผ่า อาจเหนี่ยวนำให้อุปกรณ์ต่างๆใน Farm เสียหายได้ ศัตรูอีกตัวหนึ่งก็คือ กระรอกน้อยที่ชอบกัดทุกอย่างที่เป็นเส้นสาย ซึ่งบางทีอาจจะแค่กัดทำลายได้แค่ฉนวนสายไฟ ก็ตาม แต่เมื่อแท้กทีมกับ น้ำฝนที่ตกลงมาแล้ว ก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ถึงขั้นเกิดไฟลุกไหม้ได้เลยทีเดียว หรือศัตรูถาวรที่้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างฝุ่นละออง ที่มาจับตามแผง เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้ ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าไม่เป็นไปตามความคาดหวังทั้งสิ้น
การรับรู้เหตุการณ์เหล่านี้ให้ทันท่วงที จะสามารถลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา Downtime ได้ ซึ่งต้องอาศัยระบบ Monitoring ที่มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ และ แจ้งเตือนอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว