งานติดตั้งระบบมอนิเตอร์โซลาร์ฟาร์ม จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 5MW

24th Jun 2017 : Install String Level PV Monitoring System

บริษัท บลูโซลาร์โซลูชั่น จำกัด ได้พัฒนาระบบ Monitoring เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับงานด้าน Operation and Maintenance ระบบ Solar Power Plant โดยเพิ่ม Function ใหม่ คือการ Monitor Solar Panel String ในรูปแบบ Map ตามพื้นที่ติดตั้งจริง

ผู้ดำเนินงาน จึงสามารถระบุตำแหน่งของ แผง Solar ที่ต้องการการบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเปิด แผนผังโรงไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลานาน

นอกจากนี้ ระบบ String Monitoring นี้ยังแสดงความผิดปกติของแผงด้วย Graphic ที่ดูง่าย เพื่อให้ User ดูแล้วเกิดความเข้าใจ