งานติดตั้งระบบมอนิเตอริ่งโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่จ.สระบุรี 5MW

17th Jun 2017 : Install String Level PV Monitoring System

Blue Solar Solution Co., Ltd. ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท Irradiance Solar และ Jetion Solar ให้เข้างานติดตั้ง Solar Monitoring System เพื่อ monitor การทำงานของ Solar Panel ในระดับ String ในโครงการ 5MW Solar Power Plant ที่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ทาง Blue Solar Solution ได้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Combiner Box จำนวน 54 ตู้ ทำให้สามารถ Monitor PV String ได้ถึง 864 Strings ซึ่งครอบคลุม Solar Panel มากกว่า 17,000 แผง

ในวันที่ติดตั้ง แสงแดดมีกำลังถึง 1,100 w/sqr.m. ที่ จ.สระบุรีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัด ที่เหมาะสมต่อการทำ Solar Farm เป็นอย่างมาก

หากมี Solar Panel แผงใดแผงหนึ่งทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ จะทำให้กระแสรวมทั้ง String ซึ่งประกอบด้วย Solar Panel ถึง 20 แผง ทำงานได้ไม่เต็มที่ไปด้วย เนื่องจากการเชื่อมต่อกันแบบ อนุกรมกัน กระแสที่ไหลทั้ง String นั้น จะมีค่าเท่ากันทุกแผง และจะมีค่าเท่ากับแผงที่สามารถจ่ายกระแสได้น้อยที่สุด

การติดตั้งระบบมอนิเตอร์ ที่สามารถลงลึกถึงประสิทธิภาพการทำงานในระดับ String จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะให้เม็ดเงินที่ได้ลงทุนไป เกิดเป็นผลประโยชน์สูงสุดในอนาคต

บริษัท บลูโซลาร์โซลูชั่น จำกัด นั้น เรามีทีมวิศวกรที่มีความชำนาญในระบบ Monitoring เราสามารถให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ ในงานติดตั้ง การตั้งค่า และการ Design การเชื่อมต่อข้อมูล ของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงได้ในเวลาอันสั้น