เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท บลูโซลาร์โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 โดย นายชาคริต เฮงสิริกุล นายนพดล สว่างญาติ นายนันทภัส อัมพวานนท์ และนายไพฑูรย์ ชัยโชติอนันต์ ซึ่งเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Instrumental, Electronics, และ Computer Engineering

ด้วยเล็งเห็นว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยยังเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทั้งๆที่ประเทศไทยมีวิศวกรระดับแนวหน้าของโลกอยู่มากมาย

บริษัท บลู โซลาร์โซลูชั่น จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการด้าน Research & Development ในงานด้าน Electronics, Software และ Network เพื่อสร้าง Solution ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทางเทคโนโลยีต่อไป

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 

บริษัท บลูโซลาร์โซลูชั่น จำกัด เราให้บริการติดตั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบมอร์นิเตอร์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบมอนิเตอร์แบตเตอร์รี่ที่ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และ แบตเตอร์รี่ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS system)

 

Solar Power Plant Monitoring System
Solution for Solar Farm Monitoring
Solution for Solar Rooftop Monitoring


Battery Monitoring System
Solution for Solar Farm Power Storage
Solution for Back Up Power Storage – UPS / Inverter / Rectifier

Our Customer