ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

บริษัท บลูโซลาร์โซลูชั่น จำกัด เราให้บริการติดตั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบมอร์นิเตอร์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบมอนิเตอร์แบตเตอร์รี่ที่ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และ แบตเตอร์รี่ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS system)

Solar Power Plant Monitoring System
Solution for Solar Farm Monitoring
Solution for Solar Rooftop Monitoring


Battery Monitoring System
Solution for Solar Farm Power Storage
Solution for Back Up Power Storage – UPS / Inverter / Rectifier

Our Customer